Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jegyző


  • A hirdetés 1106 napja lejárt

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szombathely MJV
--> Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Ellátandó feladatok:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV.5.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§         Polgármesteri Hivatalban eltöltött közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         hat hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,

§         nagyfokú terhelhetőség,

§         kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

§         legalább ötévi, polgámesteri hivatalban eltöltött közigazgatási gyakorlat igazolása

§         legalább 3 év önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat igazolása

§         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv.39.§ (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babicsné dr. Tőke Erzsébet nyújt, a 94/520-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely MJV címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1192/2015. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely MJV címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1192/2015., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

§         Személyesen: Babicsné dr. Tőke Erzsébet osztályvezető Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály, Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. VI. 623.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója - a jogi ügyekkel foglalkozó bizottság szakmai véleményének kikérése után - dönt. A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a bizottsági ülést megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szombathely Megyei Jogú Város honlapja - 2015. május 6.

§         Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2015. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hogy a pályázati felhívás tartalmát elsődlegesen a www.szombathely.hu honlapon tekintsék meg, különös tekintettel arra, hogy a pályázat beérkezésének határideje 2015. június 05. 12,00 óra (postai úton is). Felhívjuk továbbá a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a büntetlen előélet igazolása mellett szükséges annak igazolása is, hogy a pályázó a Kttv. 39.§ (1) bekezdésében foglalt büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.07.