Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jogász


  • A hirdetés 544 napja lejárt

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
--> Jogi Igazgatóság Jogi Osztályára

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. június 19. - 2019. június 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jogászi feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előkészíti a Jogi Osztály feladatkörébe tartozó, és az osztályvezető által rászignált ügyeket. Véleményezi az önkormányzat és a Hivatal által kötött magánjogi szerződéseket. Véleményezi a szakmai anyagokat és jogszabályokat. Ellátja az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal által benyújtott pályázatok menedzselésével kapcsolatos jogi feladatokat. Közreműködik a Jogi Osztály feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok szakmai előkészítésében. Elkészíti a háziorvosi szolgálat ellátására, a házi gyermekorvosi szolgálat ellátására és a fogorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződést.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alap- vagy szakvizsga

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Pályázati területen szerzett tapasztalat

        közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

        Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Közügyek/állás címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak hitelt érdemlő megkéréséről szóló bizonylat);

        A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;

        A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;

        A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majnayné Sajben Anna nyújt, a 74/504-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.17-8/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.17-8/2017., valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Személyesen: dr. Molnár Kata jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 27-31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szekszard.hu - 2017. június 1.

        Szekszárdi Vasárnap - 2017. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre