Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jogi referens


  • A hirdetés 923 napja lejárt

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
--> Jogi Igazgatóság Önkormányzati Osztályára

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jogászi feladatait. Ellátja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság és egyes társulások üléseivel, illetve a hozott döntésekkel kapcsolatos feladatokat. Kezeli az Önkormányzati Osztály hatáskörébe tartozó döntés-előkészítő feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gondoskodik a bizottságok, testületi szervek ügyviteli teendőinek ellátásáról. Összegyűjti és koordinálja a testületi szervek elé terjesztendő ügyeket, továbbítja azokat a testületi szerv elnöke felé a napirendre vétel érdekében. A testületi szerv elnökének instrukciói alapján előkészíti, összeállítja a testületi szerv üléseinek meghívóit, gondoskodik a meghívók, illetve az előterjesztéseknek a testületi szerv tagjai és az érintettek részére történő kiküldéséről. Közreműködik a testületi szervek elé kerülő előterjesztések előkészítésében, részt vesz a testületi szerv ülésein, az ülésekről jegyzőkönyvet készít, gondoskodik a határozatoknak az igazgatóság-vezetők, osztályvezetők, a megjelölt felelősök, valamint a közgyűlés felé történő továbbításáról. Gondoskodik a testületi ülések önkormányzati törvény és SZMSZ szerinti megtartásáról, valamint a jegyző megbízásából biztosítja a törvényes működést, jogszabálysértés esetén pedig jelzi azt mind a testületi szerv, mind pedig a jegyző irányában. Kezeli és nyilvántartja a testületi szerv jegyzőkönyveit, határozatait. Részt vesz a testületi szerv éves munkatervének összeállításában. A bizottsági alapok felhasználásáról naprakész nyilvántartást vezet. Határozatnyilvántartást vezet a döntésekről. Figyelemmel kíséri a testületi szerv határozatainak határidőben történő végrehajtását, a lejárt határidejű határozatokról rendszeresen beszámolót készít. Együttműködik a Polgármesteri Hivatal előterjesztést készítő igazgatóságaival, osztályaival. Ellátja az osztályvezető, az igazgatóságvezető által eseti jelleggel meghatározott, jogi szakértelmet igénylő feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség (különösen: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási alap-vagy szakvizsga,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

§         Közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

§         Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Közügyek/állás címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak hitelt érdemlő megkéréséről szóló bizonylat);

§         A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;

§         A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;

§         A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feri Blanka osztályvezető nyújt, a 74/504-136 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-12/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-12/2016., valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

§         Személyesen: dr. Varga Katalin jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 27-31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetőek figyelembe. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesülnek. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati anyagok ismeretében hozza meg döntését, azonban szükség szerint személyes meghallgatást is tarthat. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szekszard.hu - 2016. május 25.

§         Tolnai Népújság - 2016. május 26.

§         Szekszárdi Vasárnap - 2016. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre