Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

jogi referens


  • A hirdetés 645 napja lejárt

Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
--> Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Koordinációs és Jog Osztály

jogi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 1. melléklet I. 26. pont: jogi- és perképviseleti feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Jogi Osztályán a jogi referensi munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi szakmai segítség nyújtása a Hivatal szervezeti egységei számára. A Hivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások a jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelőségi vizsgálata. A Kormánymegbízott egyedi rendelkezése alapján a Hivatal képviseletének ellátása peres és nem peres eljárásokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati szabályzata, valamint az "Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi törvény" rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőfokú végzettség, az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pontjánál a Jogi és perképviseleti feladatkör felsőfokú végzettségnél megjelölt szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        "B" kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Jogi szakvizsga,

        ECDL vizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,

        Pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bónis Csilla főosztályvezető nyújt, a 06-88/620-093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01883-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01883-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

        Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2017. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található, a Kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre