Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kabinetfőnök főigazgató


  • A hirdetés 1096 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
--> Rektori-Kancellári Kabinet

kabinetfőnök főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 01. - 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és funkciók működtetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése. A Szenátus titkáraként részvétel a szenátus üléseinek előkészítésében, a jegyzőkönyv hitelesítése. A Rektori Tanács titkáraként részvétel a tanács üléseinek előkészítésében, dokumentálásában. Az egyetem igazgatási munkájának koordinálása. A jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban előírt nyilvántartások vezetése. Az egyetem működésére vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. Az egyetemi honlap kialakításának, aktualizálásának szakmai felügyelete. Feladatkörébe tartozó belső szabályzatok aktualizálásában való részvétel. Feladatait a kancellár közvetlen irányítása mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, jogász végzettség,

§         jogi szakvizsga

§         vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat

§         az egyetem gazdasági kapcsolatainak fejlesztése érdekében gazdasági társaság legfelső vezetésében való szakmai tapasztalat

§         az egyetem gazdasági, kutatás-fejlesztési tevékenységének bővítése érdekében klaszter együttműködés kialakításában, működtetésében való tapasztalat

§         nemzetközi pályázat megvalósításában való tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai munkáját

§         végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatokat az egyetem kancellárjának címezve egy példányban kérjük benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Debreceni Egyetem Kancellária ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1016/2015. , valamint a beosztás megnevezését: kabinetfőnök főigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1016/2015., valamint a munkakör megnevezését: kabinetfőnök főigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem belső szabályzatinak megfelelően rangsorolást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.25.