Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kampuszigazgatói


  • A hirdetés 656 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem
--> Kőszegi Kampuszán

kampuszigazgatói

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2017.05.01-től legalább 3, legf. 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kampuszigazgató feladata - a Kőszegi Kampusz kar(oka)t érintő oktatási és kutatási tevékenységének összehangolása, vezetése, racionalizálása; - a Kampusz adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; - kapcsolattartás a kar(ok) és az egyetem vezetésével, a Kampuszhoz tartozó szakok vezetőivel, továbbá a telephely régiójának intézményeivel és gazdasági szereplőivel; - a Kampusz fejlesztése, a fenntartható humánerőforrás-gazdálkodás kialakítása, a Kampusz tudományos potenciáljának erősítése, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsolatok ápolása, bővítése; - aktív részvétel az egyetemi tudományos szervezetek munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, legalább egy világnyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával; legalább 10 éves, felsőoktatásban szerzett oktatói gyakorlattal; felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalattal; az általa művelt tudományterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintű szakmai-, tudományos tevékenységgel, széles körű kapcsolatrendszerrel.

        Pályázatában részletesen ki kell fejtenie a Kampusz korszerű oktatási-kutatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére, valamint a karokkal, a régió intézményeivel és gazdasági szereplőivel történő együttműködésre vonatkozó elképzeléseit.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),

        pályázat (tervek, elképzelések a Kampusz korszerű oktatási-kutatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére, valamint a karokkal, a régió intézményeivel és gazdasági szerepelőivel történő együttműködésre vonatkozóan),

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        publikációs lista,

        igazolás(ok) a legalább 10 éves, felsőoktatásban szerzett oktatói gyakorlatról,

        igazolás(ok) a felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalatról,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0862 , valamint a beosztás megnevezését: kampuszigazgatói.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0862, valamint a munkakör megnevezését: kampuszigazgatói.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint, délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2017. március 3.

        Egyetemi Körlevél - 2017. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról letölthetők (Álláspályázatok menüpontból), további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624 236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre