Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kancellár-helyettes


  • A hirdetés 1124 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
--> Kancellária

kancellár-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 01. - 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági, koordinációs, ellenőrzési feladatok ellátása. Szakmai felügyelet gyakorlása a kancellár által meghatározott szakterületeken. A kancellár munkájának segítése, távollétében helyettesítése. Ávr. 55.§. (2) alkalmazása tekintetében az Egyetem gazdasági vezetőjeként jár el, pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorol. Az egyetem gazdálkodási rendszerének és adminisztrációs folyamatainak folyamatos korszerűsítése. A gazdasági jellegű belső szabályzatok megalkotásának, aktualizálásának biztosítása. Jogszabályváltozások követése, gyakorlati alkalmazásuknak megszervezése. Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. Feladatait a kancellár közvetlen irányítása mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, gazdasági tárgyú végzettség,

§         államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

§         szerepelnie kell az Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban államháztartási szakterületen

§         vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

§         egy idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, kopmlex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         költségvetési szervnél szerzett vezetői gyakorlat

§         SAP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai munkáját

§         végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatokat az egyetem kancellárjának címezve 1 példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen Kassai út 26. Dr. Bács Zoltán kancellár részére, Debreceni Egyetem Kancellária . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1020/2015. , valamint a beosztás megnevezését: kancellár-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1020/2015., valamint a munkakör megnevezését: kancellár-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem belső szabályzatainak megfelelően rangsorolást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu, www.nki.gov.hu - 2015. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.25.