www.topjob.hu

karbantartó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 139 napja lett aktiválva

Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskolája

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Vásártér utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános iskolában a karbantartói tevékenység elvégzése munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, építőipari vagy műszaki jellegű szakképesítés,

        Karbantartói tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        karbantartó területen szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Melinda tagintézmény-vezető nyújt, a 06/34/352-776 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1172-10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1172-10/2018, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

        Személyesen: Varga Melinda tagintézmény-vezető, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Vásártér utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az álláshely betöltését személyes meghallgatás előzi meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Petőfi Sándor Ált. Iskola hirdetőtáblája - 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályázó esetén a pályázati eljárást a megjelölt pályázati határidő előtt lezárja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre