Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Kirendeltségvezető


  • A hirdetés 1329 napja lejárt

Kaszaper, Nagybánhegyes, Végegyháza Községek Képviselő-testületei

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


--> Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltsége

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5811 Végegyháza, Széchenyi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I. 1. pont: belügyi igazgatási feladatkör. I. 22. titkársági, testületi feladatkör.

Ellátandó feladatok:

döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése a képviselő-testület és a bizottságok számára; - a jegyző általános helyetteseként részt vesz Végegyháza Község Önkormányzata bizottsági és képviselő-testületi ülésein, ahol jelzi, ha szervek eljárásai, vagy döntései jogszabályt sértenek, - helyi rendeletek előkészítése, társadalmi egyeztetése a kirendeltségen; - a jegyző általános helyetteseként ellátja az ügyfélfogadást, - helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésének előkészítése, igénybevételi díj megállapítása a kirendeltségen; - bérlakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása a kirendeltségen; - vagyongazdálkodással kapcsolatos szerződések előkészítése; - önkormányzati beruházások, felújítások vállalkozási szerződéseinek előkészítése, műszaki ellenőrzésére szerződések előkészítése; - helyi közutak építésének, felújításának döntés-előkészítése, végrehajtása a kirendeltségen; - településrendezési terv készítéséhez, módosításához szükséges szervezői feladatok ellátása Végegyháza Község Önkormányzata számára; - választással, népszavazással a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása Végegyháza településen; - tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása; - Végegyháza Község Önkormányzata nem szociális, gyermekvédelmi tárgyú rendeleteiben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben döntés-előkészítés, végrehajtás (pl.: közterület-használati engedélyek kiadása); - Végegyháza önkormányzati rendeletben jegyzőre telepített önkormányzati hatósági hatáskörök gyakorlása a jegyző megbízásából - birtokvédelmi eljárásban a jegyzőre telepített hatósági hatáskör gyakorlás a jegyző megbízásából a kirendeltségen; - a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben megállapított a jegyzőre telepített hatósági hatáskör gyakorlás a jegyző megbízásából a kirendeltségen; - állatvédelmi igazgatás egyes területei.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző irányítása és felügyelete mellett vezeti a kirendeltség munkáját, tevékenységét. Ellátja Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete működésével kapcsolatos feladatokat.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vezetői pótlék megállapodás alapján, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervező,

§         önkormányzatnál testülettel kapcsolatos feladatok ellátása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. trövény 5. mellékletében foglalt adattartalommal.

§         Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata.

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczó Pálné nyújt, a 06-30/ 525 0088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért TÉR . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 980-3/2014/Á , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 980-3/2014/Á, valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető.

és

§         Elektronikus úton Giliczó Pálné részére a giliczo.palne@kaszaper.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Giliczó Pálné, Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően a jegyző Végegyháza Község Polgármesterével együtt meghallgatja a pályázókat, vagy a benyújtott pályázatok alapján együttesen hozza meg a döntést. A kinevezési jogkört gyakorló jegyző 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Végegyháza Község Honlapja - 2014. december 15.

§         Végegyháza Község hirdetőtáblái - 2014. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre