www.topjob.hu

kisgyermek-nevelő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Gyönki Szivárvány Óvoda-Regenbogen-Kindergarten

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyönki Szivárvány Óvoda - Regenbogen-Kindergarten

kisgyermek-nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

2-3 éves kisgyermekek mini bölcsődei nevelésével kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatok ellátása, az intézményvezető utasításainak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén,

        motivációs levél, fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Lászlóné nyújt, a +306827607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyönki Szivárvány Óvoda-Regenbogen-Kindergarten címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2937/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermek-nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Gyönki Szivárvány Óvoda-Regenbogen-Kindergarten címére történő megküldésével (7064 Gyönk, Ady Endre utca 562. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2937/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermek-nevelő.

        Személyesen: Szabó Lászlóné, Tolna megye, 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt-ben és végrehajtási rendeletében foglalt eljárási rendben az óvodavezető dönt az alkalmazásról. A kinevezésre 4 hónap próbaidő alkalmazásával kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyonk.hu - 2017. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.13.