Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kisgyermekgondozó-nevelő


  • A hirdetés 989 napja lejárt

Tiszafüredi Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüredi Bölcsőde

kisgyermekgondozó-nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Örvényi út 43/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése, egészségvédelme, a családokkal való kapcsolattartás. A bölcsődei gondozás-nevelés alapelveinek megfelelően neveli-gondozza a rábízott gyermekeket. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődését , az önállóságuk alakulását.Egyéni dokumentáció vezetése, a módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Büntetlen előélet, nem áll fenn vele szemben a gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétel miatt , ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg. Egészségügyi alkalmasság. Bölcsődei szakgondozó, csecsemő -és kisgyermekgondozó, csecsemő-és kisgyermeknevelő végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:

§         Jó kommunikációs képesség, türelem, tolerancia. A bölcsődei módszerek magas szintű ismerete.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         A bölcsődében szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek és a pályázati elbírálásban résztvevő személy által megismerhetőek. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétel miatt, ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné nyújt, a 59/351-298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Bölcsőde címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46-58/2015 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermekgondozó-nevelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Bölcsőde címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Örvényi út 43/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46-58/2015, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermekgondozó-nevelő.

§         Elektronikus úton Kovács Lászlóné részére a tiszafuredi.bolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

§         Személyesen: Kovács Lászlóné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Örvényi út 43/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén a munkáltató a benyújtott pályázati anyag és szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszafured.hu - 2015. április 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII..törvény 21/A§1) alapján három hónap próbaidő kikötésével, határozatlan időre jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.