www.topjob.hu

Kisgyermeknevelő-gondozó


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 187 napja lett aktiválva

Nagydorogi Szivárvány Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagydorogi Szivárvány Óvoda

Kisgyermeknevelő-gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése. Beilleszkedés segítése, együttműködés a családokkal, a gyermekek igényeihez, szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosítása, testi, érzelmi, mozgás, szociális szükségletek kielégítése, tanulási folyamatok segítése,egyéni dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Kisgyermeknevelő-gondozó,

        B kategóriás jogosítvány,

        Europass önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kisgyermeknevelő-gondozó - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagydorogi Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő-gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Nagydorogi Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca Gábor Áron. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő-gondozó.

        Elektronikus úton Hosnyánszki Jánosné részére a dorogovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kisgyermeknevelő-gondozó személyéről a beérkezett dokumentumok áttekintése és a személyes találkozás után az intézményvezetés véleményét figyelembe véve dönt az intézményvezető. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre