www.topjob.hu

kisgyermeknevelő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Tatabányai Egyesített Bölcsődék

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye
-->
bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, a bölcsőde működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése. A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának szakszerű nevelésével-gondozásával kapcsolatos feladatok vezetői irányítása. Feladata az élelmezési tevékenység teljes körű felügyelete a székhelyintézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I.rész I/2. C) alpontjában meghatározott képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Legalább 5 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociális szakirányú végzettség,

        Bölcsődevezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs, irányító és csoportban történő munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        A képesítést igazoló okiratok egyszerű másolata.

        A bölcsődevezetésre, a szakmai munka fejlesztésére vonatkozó program.

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény" 15.§. (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tünde nyújt, a 0630/579-5088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Egyesített Bölcsődék címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-274/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Egyesített Bölcsődék címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-274/2018, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Személyesen: Farkas Tünde, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot háromtagú bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tatabanya.hu

        www.tatabanyaibolcsodek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tatabanyaibolcsodek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre