Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kisgyermeknevelő/intézményvezető


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. november 01-től 2022. október 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 128 férőhelyes Bölcsőde - bölcsődei ellátás, házi gyermekfelügyelet, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: időszakos gyermekfelügyelet, játszóház (játszócsoport) - zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. 2/B. pontjában előírt képesítési követelmények.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészsélgügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény (Kjt.) 20.§. (2) bek. d.) hatálya alatt, illetve a (2d) és (2e) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §.(8) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat, hogy a pályázó nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja;

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        nyilatkozat, hogy cselekvőképes és nyilatkozat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

        közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll fenn a Kjt. 20.§.(2) bek. d.) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok;

        szakmai, vezetői gyakorlatról szóló igazolás;

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lencséné Szalontai Mária és Pusztai Ferencné nyújt, a 63/510-323; 63/510-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-16028/2017. , valamint a beosztás megnevezését: kisgyermeknevelő/intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-16028/2017., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő/intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező bizottság által személyes meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt a pályázat nyerteséről, próbaidő kikötésével. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperinfo - 2017. augusztus 3.

        Szentesi Élet (városi hetilap) - 2017. július 28.

        Délmagyarország (napilap) - 2017. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.
Iratkozzon fel állásértesítőre