Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Klinikaigazgató


  • A hirdetés 1095 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Klinikai Központ, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

Klinikaigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7632 Pécs, Akác utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A klinika gyógyító oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. A Bőr,- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika szakszerű működéséhez magas színvonalú orvos szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, szakmai és gazdálkodási felelősség a PTE SzMSz 40&-ban meghatározottak vonatkozásában . Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és /vagy német nyelven.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció,

§         Angol nyelven előadói és vitakészség

§         Legalább 10 éves oktatói gyakorlat

§         Jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. A tudományos tevékenység adatainak igazolására kérjük a pályázathoz csatolni a pályázat beadásakor lezárt MTMT táblázatot és a közlemények összesített impaktfaktorát.

§         A közlemények típusai és a citációk megítélésében az MTMT szabályai és a TAB adatbázis adatai a meghatározók.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Akadémiai doktori fokozat vagy professzori cím

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai koncepció ismertetése, maximum 3 oldalas szakmai önéletrajz (12-es betűmérettel és szimpla sorközzel),

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetén),

§         végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

§         nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7123 , valamint a beosztás megnevezését: Klinikaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7123, valamint a munkakör megnevezését: Klinikaigazgató.

§         Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre