Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kollégium igazgató


  • A hirdetés 490 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar
--> Teleki Blanka Kollégium

kollégium igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-től legfeljebb 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Semmelweis utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó igazgató feladata a kollégium szakmai, gazdasági és nevelő munkájának – a Kollégiumi Bizottsággal együttműködésben történő - irányítása, valamint a kollégiumi épület nyári hasznosításával kapcsolatos szervezési és gazdálkodási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázó rendelkezzék egyetemi végzettséggel, tanári vagy pedagógia szakos szakképzettséggel, felsőoktatási intézményben pedagógus munkakörben szerzett szakmai, vezetői tapasztalattal. A megbízandó igazgató foglalkoztatására kollégiumi nevelőtanár munkakörben kerül sor. A beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, és eleget tesz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésében foglalt, a vezető életkorára vonatkozó feltételnek. Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdésében foglaltakra – jelen vezetői pályázati felhívás nem jelenti egyben kollégiumi nevelőtanári állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízás betöltésének.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. az SZTE kancellárjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. kancellári hatáskörbe tartozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 3. részletes szakmai önéletrajzot,

        4. az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást, 5. végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát, (külföldön szerzett végzettség esetén ennek elismerését tanúsító iratok másolatát); idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát (amennyiben rendelkezik vele) 6. eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        7. a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában 8. a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        9. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 10. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt

        11. nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, 12. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-5/2017. , valamint a beosztás megnevezését: kollégium igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-5/2017., valamint a munkakör megnevezését: kollégium igazgató.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2017. február 17-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodájára kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti nyomtatott példányban, továbbá 5 elektronikus példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón). A pályázat formai feltételeiről az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ munkatársától kérhető felvilágosítás a (62) 544-008-as vagy (62) 544-007-es számon. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 4-5/2017.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.19.