Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kollégiumi intézményegység-vezető


  • A hirdetés 687 napja lejárt

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium
--> kollégiumi intézményegysége

kollégiumi intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.05.01.-től 2022.07.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, József Attila utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető irányításával biztosítja a kollégiumi intézményegység szakszerű és jogszerű működését, az iskolai programokhoz, foglalkozási rendhez igazodóan szervezi a kollégiumi nevelést, oktatást, elkészíti a kollégiumi intézményegység szakmai dokumentumait, ellátja a kollégiumvezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus,

        Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett közoktatási vezetői végzettség,

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy aki a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

        büntetlen előélet

        annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kollégiumi nevelői tanári munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelő tanári végzettség - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az iskolai programokhoz, foglalkozási rendhez igazodó kollégiumi intézményegység vezetői feladatok ellátására vonatkozó vezetési program. A kollégium egész éves kihasználtságára vonatkozó fejlesztési elképzelés

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését és a pedagógus munkakör betöltését nem teszi lehetővé,

        A pályázó legalább 5 éves, pedagógus munkakörben szerzett tapasztalatát igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói igazolás a munkakör megnevezésével)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, a pályázattal érintettetek számára történő továbbításához (3. személlyel való közlés)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádám Endréné intézményvezető nyújt, a 52-589-352 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1148/2017 , valamint a beosztás megnevezését: kollégiumi intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1148/2017, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi intézményegység-vezető.

        Elektronikus úton Tóth Lajos Árpás tankerületi igazgató részére a arpad.lajos.toth@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Riczu Julianna igazgatási vezető, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok véleményezési eljárása után, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk lefűzni) zárt borítékban, tértivevénnyel kérünk megküldeni. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. A pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hortobagysuli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre