Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kollégiumi nevelőtanár


  • A hirdetés 1035 napja lejárt

Hatvani Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3232 Gyöngyös-Mátrafüred , Üdülősor u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulókat érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési tényezők összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. Az iskola közösségi életének szervezése. Ezeken belül: a tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, szaktanári feladatok ellátása, együttműködés a szülőkkel, ünnepek megszervezése, adminisztrációs és tájékoztatási feladatok, egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok, csoportvezetői feladatok, informatikai eszközök használata. A tanulók sportversenyekre történő felkészítése, sportversenyek szervezése, stb. Ismeri a kollégium Nevelési programját és annak szellemében irányítja a rábízott tanulók mindennapjait. Munkaideje alatt a diákok rendelkezésre áll problémáik és gondjaik megoldására. Biztosítja a nyugodt tanulás és pihenés feltételeit. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és segíti ezek pozitív irányú változását. Rendszeresen vezeti a jelenléti ívet, az ügyeleti naplót, nevelési naplót, munkaidő-nyilvántartást. Figyelemmel kíséri a hiányzókat, gondoskodik a létszám pontos feljegyzéséről. Kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, osztályfőnökeivel és szaktanáraival. Heti rendszerességgel beszámol az igazgatónak a felmerült problémákról a rábízott tanulókról. Évente kétszer (félévente) minden tanulót érintő beszámolót ír. Elvégzi az igazgató által meghatározott, a munkakörével összefüggő egyéb feladatokat. A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során. Ellátja a csoportja pedagógiai vezetését. Szervezi, vezeti és dokumentálja a foglalkozásokat. A kollégiumi foglalkozások alkalmával a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas körülményeket biztosít. Szükség esetén a felkészüléshez szakmai segítséget nyújt, segíti a gyengébb képességű tanulók felkészülését. Ügyel arra, hogy a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse. Feladata, hogy a tanulási, sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeit biztosítsa, ill. közreműködjön azok biztosításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség,

        büntetlen előélet,

        jogi cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MS Office 2010/2013 felhasználói szintű ismerete,

        szakmai tapasztalat.

        MS Windows 7/8.1/ operációs rendszerek, hálózat, internetes alkalmazások, levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Plósz Andrea Intézményvezető nyújt, a 06-20-576-20-12 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium 3232 Gyöngyös-Mátrafüred, Üdülősor u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB/36/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Radnóti tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB/36/2017, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a 06-30-831-73-66-os számon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre