Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Kollégiumi nevelőtanárnő


  • A hirdetés 817 napja lejárt

Békéscsabai Szakképzési Centrum Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája

Kollégiumi nevelőtanárnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény leánykollégiumában, nevelőtanárként kollégiumi felkészítő és egyéb foglalkozások megtartása, hétvégi és éjszakai ügyelet, készenlét, valamint csoportvezetői feladatok ellátása. Differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, korrepetálás, felzárkóztatás, felkészítés középszintű érettségire. A munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása, részvétel a kollégiumi munkaközösség munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, -legalább főiskolai szintű, pedagógiai - nevelőtanári szak,- tanári diploma, végzettség Nkt. 3. melléklete szerint,

§         felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

§         foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

§         foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Rendészeti képzésben alkalmazott nevelési eljárások ismerete

§         Legalább 3 év szakmai gyakorlat

§         Bármely szakos tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

§         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

§         A pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maczik Mihály nyújt, a +36/70-312-2060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-251/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kollégiumi nevelőtanárnő. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-251/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kollégiumi nevelőtanárnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2016. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.07.13.
Iratkozzon fel állásértesítőre