Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

kollégiumvezető


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Nagykanizsai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
-->
kollégium vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.11.01.- 2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény kollégiumi egységének irányítása a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program alapján.Döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemi szintű végzettség és pedagógiai szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében és a 3. melléklet 12. pontjában foglaltakat figyelembe véve, ,

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készségek,

        tolerancia ,

        vezetői képességek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség és szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        helyzetelemzésen alapuló, kollégium vezetésére vonatkozó szakmai program

        szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faragó Zsolt intézményvezető nyújt, a 06-30/398-6553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/156-15/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/156-15/2017, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumvezető.

        Személyesen: , Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja. A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani a pályázó részére. A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey u. 6.) címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre