Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Konyha vezetői


  • A hirdetés 625 napja lejárt

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaszentimrei Központi Konyha
-->
Konyha vezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5322 Tiszaszentimre, Samu kastély .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a Tiszaszentimrei Központi Konyha és a Tiszaszentimre, Széchenyi út 3. sz. alatti Melegítő Konyha munkáját, ellátja sz ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, az ételek kiadásáért, valamint a melegítő konyha működtetéséért, a kiadott ételek minőségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Központi Konyha és a Melegítő Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyhák rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Vendéglátóipari szakképesítés vagy élelmezésvezető szakképesítés,

        konyhavezetői vagy élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatójánál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

        a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        konyhavezetői vagy élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, vagy azok közjegyző által hitelesített másolata,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy — pályázatával kapcsolatban — testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Papp Irén jegyző nyújt, a 59/516-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1434/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Konyha vezetői .         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1434/2016, valamint a munkakör megnevezését: Konyha vezetői .

        Személyesen: Juhászné Papp Irén, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt.-ben foglalt eljárási szabályok és határidők betartása mellett Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaszentimre.hu

        Hirdetőtábla Községháza

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre