Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Konyha vezetői


  • A hirdetés 381 napja lejárt

Szamosszeg Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szamosszeg Község Konyha
-->
Konyha vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4824 Szamosszeg, Nagydobosi utca 4. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a Szamosszeg Község Konyha és a Szamosszeg, Bercsényi u. 12. sz. alatti Melegítő Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, az ételek kiadásáért, valamint a melegítő konyha működtetéséért, a kiadott ételek minőségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Konyha és a Melegítő Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyhák rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Vendéglátóipari szakképesítés vagy élelmezésvezető szakképesítés,

        konyhavezetői vagy élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet • cselekvőképesség • vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatójánál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        konyhavezetői vagy élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, vagy azok közjegyző által hitelesített másolata, • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanyó Tamás jegyző nyújt, a 06-44/510-036; 06-30/506-5239 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szamosszeg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4824 Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 371/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Konyha vezetői .         Postai úton, a pályázatnak a Szamosszeg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 371/2017, valamint a munkakör megnevezését: Konyha vezetői .

        Személyesen: Kanyó Tamás jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4824 Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Szamosszeg Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. február 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.03.