www.topjob.hu

könyvelő, pénzügyi ügyintéző


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Baranya Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal
--> Magyarmecskei Kirendeltség

könyvelő, pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7954 Magyarmecske, Petőfi Sándor utca 91.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Könyvelési és pénzügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, teljes körű főkönyvi könyvelés vezetése, éves és évközi beszámolók, mérlegjelentés elkészítése, közreműködés a pénzügyi tárgyú rendeletek és módosításaik előkészítésében, támogatás-igénylések kezelése, közreműködés a pénzügyi szabályzat elkészítésében és karbantartásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Illetmény eltérítésre 1 év letelte és megfelelő minősítés megszerzése után kerülhet sor. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Pénzügyi, számviteli főiskolai vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        Államháztartási számvitel témában szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat estén az összeférhetetlenséget megszünteti

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű - kezeléséhez és megismeréséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az azt igénylő nyilatkozat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth László Ervin jegyző nyújt, a 73/492-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7964 Csányoszró, Kossuth utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő, pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7964 Csányoszró, Kossuth utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: könyvelő, pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Tóth László Ervin jegyző részére a csanyonk@dravanet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Tóth lászló jegyző, Baranya megye, 7964 Csányoszró, Kossuth utca 64. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái - 2018. július 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre