www.topjob.hu

könyvelő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 322 napja lett aktiválva

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Közgazdasági Osztály

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019. augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• év elejei nyitási és év végi zárási feladatok elvégzése, • az Igazgatóság pénzügyi-számviteli rendszerének havi szintű zárása, • főkönyvi kivonat és pénzforgalmi egyeztetés havonkénti elkészítése, • az Igazgatóság főkönyvi könyvelésének ellenőrzése, egyeztetése a MÁK könyvelési nyilvántartáshoz, az eltérések javítása és rendezése, • az Igazgatóság bevételeinek könyvelésben történő havonkénti egyeztetése, ellenőrzése, rendezése, • számlás tételek vonatkozásában korrekciós számlák elkészítése, banki könyvelésük elvégzése, • a sajátos elszámolási számlák főkönyvi kartonjának havi szintű egyeztetése, ellenőrzése, rendezése, • átkönyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, • az Igazgatóság Intézményi Költségvetési Jelentés (IKJ) adatszolgáltatásának havonkénti elkészítése, MÁK programban való rögzítése, • az Igazgatóság éves költségvetési beszámolójának elkészítésében való részvétel, MÁK programban való rögzítése, • az Igazgatóság elemi költségvetésének elkészítésében való részvétel, MÁK programban való rögzítése, • rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középfokú közgazdasági és mérlegképes könyvelői végzettség vagy felsőfokú közgazdasági végzettség,

        felhasználói szintű MS Office ismeret

        cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az adott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        költségvetésben szerzett tapasztalat

        angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        esetleges referenciák

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné Takács Orsolya osztályvezető nyújt, a 46/516-635 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2017-2909/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2017-2909/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

vagy

        Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a igazgatasi.osztaly@emvizig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÉMVIZIG honlap - 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.07.