www.topjob.hu

könyvelő


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és intézményei napi könyvelési feladatainak ellátása, számlák, kötelezettségvállalások kontírozása és könyvelése, analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése, közreműködés a költségvetési jelentések és mérlegjelentések, valamint beszámolók elkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 20/2001.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, könyvelői szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott önéletrajz a 45/2012.(II.20.) Korm.rendelet 1. mellékletében meghatározott formában és adattartalommal, a végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról,hogy büntetlen előélet,nem áll a Kttv.39.§.(1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,nem áll foglalkozástól és közügyektől eltiltás hatálya alatt, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző nyújt, a 66/480-827 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2160-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2160-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Személyesen: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző, Békés megye, 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás 4 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. korostarcsa.hu

        önkormányzat hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korostarcsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre