www.topjob.hu

könyvtári raktáros


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Pest
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály

könyvtári raktáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Törökbálint, DEPO raktárváros .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A raktári dokumentumállomány kezelése; a Könyvtár osztályairól érkező kérések naponkénti előkészítése beszállításra; a visszaküldött dokumentumok átvétele, visszaosztása; a dokumentumok mozgásának pontos, napi adminisztrációja; a raktári rend megtartása, rendszeres ellenőrzése; a Könyvtár külső partnereitől érkező dokumentumok adminisztrálása, raktárban történő elhelyezése; állományvédelmi és állományellenőrzési feladatok ellátása; részvétel az elektronikus katalógus és a digitális gyűjtemények fejlesztésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Angol nyelbvől alapszintű nyelvtudás, B1 szintű nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Segédkönyvtáros képesítés

        Könyvtári raktározási gyakorlat, 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,

        Jó fizikai teherbíró képesség,

        Jó rendszerező képesség,

        jó problémamegoldó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesság

        Digitalizálási területen szerzett szakmai gyakorlat

        Gyakorlati logisztikai ismeretek

        Monotóniatűrő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkéréséről szóló igazolás másolata;

        Rövid motivációs levél,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Haffner Rita osztályvezető nyújt, a (06-1) 411-6351 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 309/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: könyvtári raktáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 309/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: könyvtári raktáros.

        Elektronikus úton Haffner Rita osztályvezető részére a olvszolg.allas@konyvtar.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az intézmény a beszélgetést követően dönt a legsikeresebb pályázó alkalmazásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. július 18.

        Katalist szakmai levelezőlista - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Közbeszerzési Tanácsadó / Referens

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó ...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellát...
Budapest, Budapest, Pest