www.topjob.hu

könyvtáros (2 fő)


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

könyvtáros (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése, könyvtárhasználati és tematikus foglalkozások tartása. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. Munkakapcsolat tartása a könyvtár partnerintézményeivel, civil szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtár szakos egyetemi, vagy főiskolai diploma,

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        valamely integrált könyvtári rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros, informatikus-könyvtáros szak,

        Gyakorlott szintű WEB 2.0.eszközök ismerete,

        Gyakorlott szintű kiadványszerkesztő program ismerete,

        közösségfejlesztő szakirány, ill. tapasztalat

        marketing menedzsment szakirány, tapasztalat

        projektvezetési tapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs készség,

        önálló munkavégzés,

        csapatmunka,

        terhelhetőség,

        kreativitás,

        jó szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz és motivációs levél

        végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi István utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros (2 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi István utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros (2 fő).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján, az igazgató hozza meg a végső döntést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekintheti, és azt nem vonja eljárás alá. A kiíró nem vállalja a pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre