www.topjob.hu

könyvtárostanár/könyvtárostanító


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nagykanizsai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőrosi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye

könyvtárostanár/könyvtárostanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú oktatási-nevelési intézményben jelentkező könyvtáros munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően, valamint a a munkaköri leírás szerint.Az intézmény tankönyvbeszerzésének koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,könyvtárostanár, könyvtárostanító,tanító/tanár és informatikus könyvtáros,

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet és annak igazolása,hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Smolcz Frigyes intézményvezető nyújt, a 06/30-402-2964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kőrösi Csoma S.Ált.Isk. Péterfy Sándor Tagint.8800 Nagykanizsa, Attila 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00976-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár/könyvtárostanító.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00976-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár/könyvtárostanító.

        Személyesen: Smolcz Frigyes intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila 2 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás visszavonására vonatkozó jogát a tankerületi központ igazgatója fenntartja. Az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsai Tankerületi Központ honlapja - 2018. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre