Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

környezetvédelmi szakügyintéző


  • A hirdetés 706 napja lejárt

Tolna Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Kormányhivatal
--> Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédel

környezetvédelmi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

315/2016. (X.20.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képesítési előírásairól 1. számú melléklet 29. Környezet- és természetvédelmi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az elsőfokú előzetes konzultációs, előzetes vizsgálati, hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési, felülvizsgálati eljárások lefolytatása, teljesítményértékelések elbírálása; Elsőfokú hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, természetvédelmi, kármentesítési, zaj- és rezgésvédelmi, valamint felügyeleti tevékenység; Felszámolásokban, végelszámolásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi követelmények érvényesítése, nyilatkozat elbírálása, végrehajtási eljárások lefolytatása; Más hatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdések megítélésében való közreműködés; A települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és határozat tervezeteinek, környezetvédelmi programjainak, valamint a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek és helyi építésügyi szabályzatok véleményezése. Másodfokú levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi eljárások lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az "Állami tisztviselőkről szóló" 2016. évi LII. törvény, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban környezetmérnöki, környezetvédelmi mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természettudományi, vízügyi mérnöki, alkalmazott környezetkutató képzési területen szerzett szakképzettség,,

        Vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása,

        Egészségügyi alkalmasság,

        a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga

        közigazgatási szakvizsga

        szakirányú technológusi/szakmérnöki képzettség (környezetvédelem / hulladékgazdálkodás / levegővédelem / zaj- és rezgésvédelem)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        megbízhatósági vizsgálat lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat,

        összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat.

        egy darab 4x4-es színes fénykép

        a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza.

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás.

        iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata

        vagyonnyilatkozat - tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilas László Ferenc osztályvezető, illetve a Humánpolitikai Osztály nyújt, a 30/277-4211, illetve 74/412-564/123, 225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/92-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/92-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi szakügyintéző.

        Elektronikus úton a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a hivatal@tolna.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai Osztályán, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. 3. em. 301-305. iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály főosztályvezetője, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály osztályvezetője és a Szekszárdi Járási Hivatal hivatalvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormányhivatal.hu - 2017. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/92-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi szakügyintéző. A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így s foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormányhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre