www.topjob.hu

korrepetítor - zongoratanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Kaposvári Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola

korrepetítor - zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Korrepetitori feladatok ellátása és zongora hangszer tanítása, egyéni munkaköri leírás alapján, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű zongoratanár,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        motívációs levél,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tamás intézményvezető nyújt, a 06-82/512-762 vagy 20/9475-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/139/00087-71/2018 , valamint a munkakör megnevezését: korrepetítor - zongoratanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/139/00087-71/2018, valamint a munkakör megnevezését: korrepetítor - zongoratanár.

        Elektronikus úton Nagy Tamás intézményvezető részére a lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetés a pályázóval, hangszeres bemutatkozás, blattolás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvarizeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre