Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat


  • A hirdetés 1056 napja lejárt

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
--> Közművelődési szakember

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01. - 2017.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4173 Nagyrábé, Rétszetmiklósi utca 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakör megnevezése: közművelődési szakember. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Lényeges feladatok: a jogszabályban és az önkormányzat képviselő- testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdés c) pontja szerinti 5 éves szakmai gyakorlat

§         Kiemelkedő közművelődési tevékenység

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szervezőkészség,

§         Jó verbális kommunikációs készség,

§         Megnyerő, magabiztos fellépés,

§         Jó problémamegoldó készség,

§         Kreativitás,

§         Döntési képesség,

§         Önállóság a munkavégzésben,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         Intézményvezetésére, irányítására vonatkó szakmai- vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat- tételi eljárást.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

§         Nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezeti képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot (150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdés szerint).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiszai Károly polgármester nyújt, a 54/477-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete címére történő megküldésével (4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete címére történő megküldésével (4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2015, valamint a munkakör megnevezését: Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat.

§         Személyesen: Nagyrábé Nagyközség polgármesterénél, Hajdú-Bihar megye, 4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a pályázók meghallgatása után, a véleményezésre jogosultak által megalkotott vélemények megismerését követően a pályázatokról a képviselő- testület dönt. A képviselő- testület, a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Nagyrábé Honlapja - 2015. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.02.