Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető


  • A hirdetés 1223 napja lejárt

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
-->
Művelődési Ház vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. május 01. napjától 2017. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban és az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         Közművelődési munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség. Kiemelkedő közművelődési tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         Intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai -vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

§         Nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a kultúrális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot (kivéve, ha a 150/1992 (IX.20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése szerinti mentesség vonatkozik rá).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiszai Károly nyújt, a 06 54/477-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 560-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 560-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a pályázó meghallgatása után, a véleményezésre jogosultak által megalkotott vélemények megismerését követően a pályázatokról a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2015. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrabe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre