Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

közalkalmazott


  • A hirdetés 720 napja lejárt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Integrált Szociális Intézmény
-->
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, előreláthatólag 2017.06.01.- 2022.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Zipernowsky Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Integrált Szociális Intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, - felsőfokú szociális alapvégzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, andragógus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális munkás, mentálhigiénikus, szociális menedzser, diakónus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés),

        - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerz - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - büntetlen előélet

        - tizennyolcadik életévét betöltött

        - cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga,

        szociális intézményben szerzett magasabb vezetői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajzot;

        - érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

        - a képesítést igazoló okiratok másolatát;

        - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;

        - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

        - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e.

        - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hofekker Mónika nyújt, a 72/532-008; 20/347-7706 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 07-7/638-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közalkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 07-7/638-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: közalkalmazott.

és

        Elektronikus úton dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktória részére a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a magasabb vezető személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pécsi Hírek - 2017. február 27.

        Pécs város honlapja - 2017. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a gov.pecs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre