Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

közművelődési intézményvezető


  • A hirdetés 476 napja lejárt

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Görgey Artúr út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtárosi feladatok ellátása, közművelődési feladatok szervezése, a vonatkozó jogszabályok szerint az intézmény vezetési, ellenőrzési, és az alapító okirat szerinti feladatainak ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása, az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár, Sportcsarnok, Sportpálya, Tájház, Sajó parti pihenőház intézményvezetői feladatainak ellátása során az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörbe,kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtárosi képzettség,

        intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség - 18. életév betöltése,

        a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/B. § (1) bekezdés a) és c) pont előírásainak való megfelelés - szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,

        kiemelkedő szakmai tevékenység végzése,

        a magasabb vezetői feladatok ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési szakképesítés,

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség, ,

        együttműködési készség, ,

        rugalmasság, ,

        agilitás,,

        tájékozódási és tájékoztatási képesség,,

        kezdeményező és konszenzuskészség,,

        döntésképesség,,

        pontosság,,

        önálló munkavégzés, ,

        lelkiismeretesség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        helyismeret,

        vidékfejlesztési ismeretek,

        pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gyakorlat,

        közösségi szervezési területen szerzett gyakorlat, közművelődési tevékenység folytatása,

        informatikai, műszaki, média ismeretek,

        számítógép-felhasználói ismeretek (MS Word, Excel, Internet, Power Point).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz,

        iskolai végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i),

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízását követő két éven belül okirattal igazolja, hogy elvégezte a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismerhetik,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi László polgármester nyújt, a 46/520-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4989-19/2016. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4989-19/2016., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető.

        Személyesen: Szilágyi László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.alsozsolca.hu - 2016. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.