Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

közművelődési szakember II.


  • A hirdetés 411 napja lejárt

Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
-->
igazgatói (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.március 1 -től 2022.február 28 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok szerint az intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/A.§ (1) bekezdés szerinti felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség , vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga - figyelembe véve a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet közművelődési munkakörökre vonatkozó előírásait,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő közművelődési tevékenység

        a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G.§ (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről

        a magasabb vezető ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza

        szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok

        a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G.§ (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam tanúsítványa, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3127/2016. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember II..         Postai úton, a pályázatnak a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3127/2016., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember II..

        Személyesen: Borsodnádasd Város Jegyzőjének Titkársága, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.borsodnadasd.hu - 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.