Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Közművelődési szakember I.,II


  • A hirdetés 520 napja lejárt

Hajdúszovát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kodály Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-től 2022. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.)Korm. rendelet 3.sz. melléklet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

        A 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet 6/A.§.(1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat.

        Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm.rendelet 6/A.§ (1) bekezdés a) pontja szerint.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§.(4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival .

        A pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        A megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        A pályázó nyilatkozata, hoagy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§.(2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradi Jenő nyújt, a 52/559-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszovát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1717-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember I.,II.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszovát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1717-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember I.,II.

        Elektronikus úton postmaster@hszovatpolghiv.t-online.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd a bizottság javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúszovát község honlapja - 2017. június 4.

        Hajdúszováti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajduszovat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre