Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Közösségi gondozó


  • A hirdetés 765 napja lejárt

Város Gondozási Központ - Szentgotthárd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Gondozási Központ
Közösségi Pszichiátriai Alapellátás

Közösségi gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapszolgáltatás keretében ellátja a pszichiátriai betegek gondozását (problémaelemzés, problémamegoldás, készségfejlesztés, pszicho-szociális rehabilitáció), a közösségi ellátás tevékenységi formáinak alkalmazásával: megkereső munka, állapotfelmérés, pszicho-szociális intervenciók, információ,- ügyintéző,- érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység, az intézményközi együttműködést elősegítő tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, vagy felsőfokú képesítés,

§         - büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         - nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

§         - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontja szerinti közösségi gondozóra vonatkozó végzettség és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiadott Közösségi Pszichiátriai Gondozó Tanúsítvány megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A Közösségi Pszichiátriai Alapellátás területén szerzett többéves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - Szakmai önéletrajz

§         - a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

§         - teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         - nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§         - hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Béláné nyújt, a 94/554-168, 94/554-169 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Város Gondozási Központ - Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Közösségi gondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Város Gondozási Központ - Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Közösségi gondozó.

vagy

§         Személyesen: Fábián Béláné, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.hivatal.szentgotthard.hu - 2016. január 25.

§         www.gondozasikozpont-sztg.hu - 2016. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.26.