Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

központvezető


  • A hirdetés 1028 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Kancellária Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ
-->
központvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1. - 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem szellemitulajdon-kezelési és kutatáshasznosítási stratégia megvalósításának koordinálása és a szellemitulajdon-portfólió kezelése. Kutatással és technológiatranszferrel kapcsolatos szerződések megkötésének figyelemmel kísérése. Részvétel a kutatásfejlesztési és innovációs pályázatok előkészítésében. Feladat- és hatáskörét részletesen az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Kancellária Ügyrendje határozza meg. A Központ munkájának szervezése, irányítása, koordinálása, a dolgozók feladatainak koordinálása, felügyelete. Az egyetemi szellemitulajdon-kezelési és kutatáshasznosítási stratégia megvalósításának koordinálása és a szellemitulajdon-portfolió kezelése. A kutatással és technológiatranszferrel kapcsolatos szerződések megkötésének figyelemmel kísérése a Jogi igazgatóval együttműködve. A kutatásfejlesztési és innovációs pályázatok előkészítésében részvétel, együttműködés a Koordinációs Igazgatósággal és a Pályázati Központtal. Az innovációval és szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos képzések és rendezvények szervezése. A Patlib szellemitulajdon-védelmi információs pont működésének koordinálása, kapcsolattartás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. Az egyetem gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása. Feladatkörébe tartozó belső szabályzatok aktualizálásának biztosítása. A központ feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások vonatkozásában koordináló, ellenőrzési, jóváhagyási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, jogi végzettség ,

§         felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítés

§         vezetői beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

§         angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         szakmai tapasztalat technológiatranszfer és szellemitulajdon-védelmi szakterületen

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szervezés és vezetés területén szerzett tapasztalat

§         egyetemi szellemitulajdon-kezelés területén szerzett nemzetközi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai munkáját, terveit

§         végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatai

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan dokumentum, irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatokat az egyetem kancellárjának címezve egy példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Kancellária ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1009/2015. , valamint a beosztás megnevezését: központvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1009/2015., valamint a munkakör megnevezését: központvezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem belső szabályzatainak megfelelően rangsorolást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. április 24.

§         www.nki.gov.hu - 2015. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.25.