Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

központvezető


  • A hirdetés 1089 napja lejárt

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági, Agrár,- és Egészségtudományi Kar
--> Idegennyelvi és Külkapcsolati Központ

központvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, max 5. év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Kidolgozza az Idegennyelvi és Külkapcsolati Központ ügyrendjét; • Az Idegennyelvi és Külkapcsolati Központ munkáját szervezi, összehangolja • A tantárgyi programok, oktatási segédanyagok (esetenként jegyzetek) és tematikák kidolgozását koordinálja, azok folyamatos fejlesztéséről gondoskodik, • A Kar nemzetközi tevékenységének szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, a Kar nemzetközi kapcsolatainak kezelése, • Az egység dolgozói felett munkairányítói jogot gyakorol (munkaköri feladatok meghatározása, ellenőrzés, szabadságolások stb.), • Koordinálja a Kar ERASMUS programmal kapcsolatos tevékenységét, • Részvétel minden egyéb, az oktatással, kutatással és az Egyetem, a Kar működésével kapcsolatos olyan munkában, amellyel vezetője megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, angol nyelv szakos bölcsész vagy angol szakos nyelvtanári végzettség,

§         Központvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§         Magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek, Office programok ismerete, gyakorlati felhasználása,

§         Idegen nyelvből államilag elismert, középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,

§         Angol nyelvi tolmács,

§         A Kar tudományterületeihez igazodó angol felsőfokú szaknyelvi kompetenciák.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz,

§         A központ vezetésére vonatkozó vezetői koncepció,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettségeket és idegen nyelv ismeretét tanúsító oklevelek másolata,

§         Összeférhetetlenségi nyilatkozat,

§         Három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény,

§         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Linda Zsófia nyújt, a 66/313-311/2164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/356/2015. , valamint a beosztás megnevezését: központvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/356/2015., valamint a munkakör megnevezését: központvezető.

és

§         Elektronikus úton Dr. Szabó Linda Zsófia részére a szabo.linda.zsofia@gk.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Titkárság, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. I. 143.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja - 2015. július 20.

§         Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar honlapja - 2015. július 20.

§         Kari hirdetőtábla - 2015. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A szabályszerűen összeállított pályázatot öt példányban a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánjának kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.). • A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást Dr. Szabó Linda Zsófia, a kar mb. dékáni hivatalvezetője ad a 66/ 313-311/ 2164 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/allaspalyazatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre