www.topjob.hu

közterület-felügyelő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70.

Zala megye, 8835 Fityeház, Alkotmány tér 10.

Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd utca 3.

Zala megye, 8864 Tótszentmárton, Rákóczi utca 3.

Zala megye, 8864 Tótszerdahely, Zrinyi tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pont

Ellátandó feladatok:

Közterület rendjének betartása a helyi rendeletek alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület felügyelői feladatok ellátása az 1999. évi LXIII. törvény és a 2012. évi CXX. törvény alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Közszolgálati középiskolai végzettség , vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület felügyelői vizsga, közterület felügyeletéről szóló 1999. évi LXII. tv. 2. § (3.) bek. szerinti vizsga.,

        sorkatonai szolgálat vagy rendvédelmi területen szerzett tapasztalattal. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Közterület-felügyelői vizsga megszerzésére irányuló szándéknyilatkozat, tanulmányi szerződés vállalása

        Saját tulajdonú gépjármű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Közszolgálati középiskolai végzettség , vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület felügyelői vizsga, közterület felügyeletéről szóló 1999. évi LXII. tv. 2. § (3.) bek. szerinti vizsga.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható)

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vlasicsné Fischl Timea, a társulás elnöke nyújt, a +36306209962 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/735-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca Petőfi. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/735-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

        Elektronikus úton Vlasicsné Fischl Timea elnök részére a polgarmester@szepetnek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Vlasicsné Fischl Timea, Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre