Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Közterület-felügyelő


  • A hirdetés 1207 napja lejárt

Újszászi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újszászi Polgármesteri Hivatal

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet I/13. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         azonos munkakörben szerzett gyakorlat;

§         közigazgatási alapvizsga

§         az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott vizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz (kizárólag ez fogadható el);

§         Iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány másolata;

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata a 2012. évi CXX. törvény 5.§ (2) és (3) bekezdése alapján;

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Göblyös Mónika nyújt, a 0656552022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Újszászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Újszászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226/2015., valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről személyes meghallgatást követően a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujszasz.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Újszász Város honlapja (www.ujszasz.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.03.