www.topjob.hu

kutató-fejlesztő központ vezetői


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
--> Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központjában

kutató-fejlesztő központ vezetői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2018.11.01-től legalább 3, legf. 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető feladata a Kutató-fejlesztő Központ oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, a Kutató-fejlesztő Központ adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó szakok vezetőivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá a Kutató-fejlesztő Központ fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, tudományos potenciáljának erősítése, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsolatok ápolása, bővítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot nyújthat be az a Mérnöki Kar állományába tartozó, teljes munkaidejű vezetőoktatói, vezetőkutatói kinevezéssel rendelkező közalkalmazott (vagy vállalja pályázatában a Pannon Egyetem Mérnöki Karán létrejövő teljes munkaidejű vezetőoktatói vagy vezetőkutatói munkakörre vonatkozó közalkalmazotti jogviszony létesítését),

        aki a Kutató-fejlesztő Központ tevékenységének irányítása szempontjából releváns egyetemi végzettséggel, tudományos minősítéssel, az általa művelt tudományterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintű szakmai-, tudományos tevékenységgel, egy világnyelv előadói szintű ismeretével rendelkezik.

        Pályázatában részletesen ki kell fejtenie a Kutató-fejlesztő Központ korszerű oktatási, kutatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a Kutató-fejlesztő Központ profiljával.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél Dr. Gelencsér András rektornak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        pályázat (tervek, elképzelések),

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        publikációs lista,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni,

        összeférhetetlenségi nyilatkozat (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Egyetemi szervezetek – Munkaügyi Főosztály – Dokumentumok menüpontból).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1090 , valamint a munkakör megnevezését: kutató-fejlesztő központ vezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1090, valamint a munkakör megnevezését: kutató-fejlesztő központ vezetői.

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2018. június 29.

        Egyetemi Körlevél - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre