Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

laboratóriumi szakorvos


  • A hirdetés 640 napja lejárt

Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
--> Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályára

laboratóriumi szakorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, József Attila utca 36.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 34. pont: Népegészségügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közfinanszírozott in vitro diagnosztikai ellátást biztosító Laboratóriumi Osztályon laboratóriumi szakorvosi feladatok ellátása. A laboratórium munkájának összehangolása, szakmai felügyelete, a munkavégzés feltételeinek biztosítása, a végrehajtás szervezése és a teljesítés ellenőrzése, a felügyelt folyamatokhoz tartozó minőségbiztosítási eljárások kidolgozása, kommunikálása. A Laboratórium hétvégi (ünnepnapi) ügyeleti–készenléti feladataiban tevékeny részvétel, illetve az ügyelet-készenlét ellátásának koordinálása, szakmai (diagnosztikus és konzultációs) továbbá ügyviteli feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A rendelkezésre álló humán erőforrás feladatokhoz, folyamatokhoz való hozzárendelése, a laboratóriumon belüli munkaszervezés és szakmai irányítás. Szakmai és ügyviteli feladatok végzése, végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése, folyamatos szakmai konzultáció biztosítása. A vizsgálatra érkező minták fogadásának, nyilvántartásának, feldolgozásának koordinációja, ellenőrzése. A szükséges mikrobiológiai vizsgálatok végzésének elrendelése, az eredmények értékelése, dokumentálása és validálása; a vizsgálati minták előírt további tárolásának, megsemmisítésének, és a keletkezett veszélyes hulladékok laboratóriumon belüli útjának nyomon követése. Belső és/vagy külső jártassági körvizsgálatokon való részvétel kezdeményezése, elvégzése, eredmények értékelése, dokumentálása. A munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításának kezdeményezése, kontrollja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata, valamint az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, • a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott minimumfeltétel szerint: orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        orvosi alkalmasság,

        működési nyilvántartás igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga,

        „B” kategóriás jogosítvány,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        HIV/AIDS Counselling Tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás, vagy a tanfolyam elvégzésének vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        egyetemi végzettséget, szakvizsgát, működési nyilvántartást, egyéb végzettséget/ismeretet és nyelvismeretet igazoló okirat másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pápai Enikő főosztályvezető nyújt, a 06-88-424-866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/1897-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/1897-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi szakorvos.

        Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályra, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. Az állami szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található, a Kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre