www.topjob.hu

levéltáros


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 177 napja lett aktiválva

Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár
Zala Megyei Levéltára

levéltáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai-tudományos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott döntésre előkészíti a munkakörébe utalt, illetőleg a hivatali felettese által esetenként vagy időszakosan rábízott ügyeket. A levéltári iratanyagot a jóváhagyott rendezési terv alapján rendezi, az ezzel kapcsolatos változásokat az elektronikus nyilvántartó programban jelöli. Elektronikus úton elkészíti a tudományos feltáró munkához szükséges és alkalmas levéltári segédleteket. Részt vesz az adatbázis-építési feladatokban, a selejtezési feladatokban, a kutató- és ügyfélszolgálati feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Szakirányú egyetemi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német illetve angol nyelv ismerete

        19-20. századra vonatozó tudományos kutatási eredmények, publikációk

        Tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/443-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: levéltáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/443-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: levéltáros.

és

        Elektronikus úton Molnár András igazgató részére a zml.palyazat@mnl.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2018. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre