www.topjob.hu

levéltáros/segédlevéltáros


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 175 napja lett aktiválva

Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár
Heves Megyei Levéltára

levéltáros/segédlevéltáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Mátyás király út 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendszerezi, kutatásra alkalmassá teszi a levéltár illetékességi körébe tartozó történelmi értékű és állandó megőrzést igénylő, maradandó értékű iratokat. Ellenőrzi az illetékességi körbe tartozó maradandó értékű iratokat létrehozó szerveknél az iratkezelés rendjét és irattári selejtezését. Közreműködik a levéltár nyilvántartó, feldolgozó és gyűjtőterületi munkájában, az állománygyarapodással és állományvédelemmel, kutató- és ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatainak ellátásában, továbbá részt vesz az intézmény közművelődési munkájában, tudományos publikációs tevékenységet folytat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Szakirányú egyetemi végzettség

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        levéltári szakmai tapasztalat

        latin, német nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

        Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (3300 Eger, Mátyás király út 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/457-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: levéltáros/segédlevéltáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/457-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: levéltáros/segédlevéltáros.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Szabó Jolán igazgató részére a hml.palyazat@mnl.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2018. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre