Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Magyar László Gimnázium tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 617 napja lejárt

Szekszárdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, AMI és Gimnázium
--> Magyar László Gimnáziuma

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.16-2022.07.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, valamint döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Feladatait az intézményvezető útmutatása alapján látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógusi vagy szociálpedagógusi vagy játék-és szababidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári vagy pedagógia szakos tanári és pedagógia szakos nevelői szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanítói, tanári szakképzettség, a nemzeti,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        Cselekvőképesség.

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Pedagógus -szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. (munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel)

        A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló programjával.

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

        Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognárné Balogh Andrea intézményvezető nyújt, a 75/676-877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/513-3/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Magyar László Gimnázium tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/513-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: Magyar László Gimnázium tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.magyarlaszlogim.atw.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kell megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.23-25.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre