www.topjob.hu

magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 315 napja lett aktiválva

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, a munkaköri leírás, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalász László intézményvezető nyújt, a 06-20/562-0632 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szendrői Apáczai Csere János Ált. Iskola, 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/1742-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. Fsz.5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/1742-7/2017, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Kalász László intézményvezető részére a altiskszendro@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Kalász László intézményvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.14.