www.topjob.hu

magyar nyelv és irodalom (és angol vagy német nyelvtanár) szakos tanár


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Pécsi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Szakképzési Centrum
Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

magyar nyelv és irodalom (és angol vagy német nyelvtanár) szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7636 Pécs, Malomvölgyi út 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom, illetve másik szakjának megfelelő tanórák, szakkörök, korrepetálások, tehetséggondozó órák megtartása, versenyekre felkészítés. Egyéb, a pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár végzettség, (a második meghirdetett szak egyetemi végzettsége),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai vizsgáztatás során szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Déri Tibor tagintézmény-vezető nyújt, a 0672/550-717 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7636 Pécs, Malomvölgyi út 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/848-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom (és angol vagy német nyelvtanár) szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/848-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom (és angol vagy német nyelvtanár) szakos tanár.

        Elektronikus úton Déri Tibor tagintézmény-vezető részére a derit@simonyi.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája titkárság, Baranya megye, 7636 Pécs, Malomvölgyi út 1/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre