www.topjob.hu

Magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Veszprém, Veszprém
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 173 napja lett aktiválva

Balatonfüredi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola

Magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Nádor utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola felső tagozatában magyar nyelv és irodalom órák tartása, az iskolai könyvtárban a könyvtári feladatok ellátása, résztvétel a nevelőtestület munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) „ a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom szak,

        Cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, történelem szak,

        Iskolai könyvtári feladatok ellátásában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Adatkezelési nyilatkozat

        részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/172/80-20/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/172/80-20/2017, valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton Steierlein István részére a radnotiig@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmények nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.