www.topjob.hu

magyar szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 145 napja lett aktiválva

Sárospataki Tankerületi Központ Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

magyar szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3881 Abaújszántó, Béke utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus munkakörébe tartozó feladatok ellátása, tanórák megtartása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar szakos pedagógus,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személéyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Ágnes mb. igazgató vagy Sztankai Szabolcs János nyújt, a 47/330-046 vagy 46/795-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3881 Abaújszántó, Béke utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/051/00044-51/2018 , valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/051/00044-51/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre